Vrtané studny

Je nutné počítat s větší hloubkou než u kopané studny, její hloubka je většinou ukončena cca 5m pod silnějším, res. dostatečným přítokem podzemní vody. O proti kopané studni jímá hlubší podzemní vodu, která není přímo zavislá na afmosterických srážkách, její množství je stálejší v průběhu celého roku a čerpaná voda bývá lepší jakosti. U vrtané studny lze bezpečně těsnit mezikruží vrtu a umístěním perforace plastové výstroje jímat pouze zvolenou zvodeň. Vystrojovací materiály musí mít zdravotní atesty na pitnou vodu a musí být tedy zdravotně nezávadné.

Často se setkáváme s hotovými studnami, kde jako výstroj byl použit materiál pro kanalizační potrubí, který je levný, ale zcela nevhodný.

Výhody:

  • Hydraulicky dokonalá studna
  • Využívá celý zvodnělý kolektor
  • Stálý přítok i v době srážkového minima
  • Vydatnosti zdroje jsou řádově vyšší
  • Snadné provedení (samotné vrtání 1–2 dny)
  • Minimální poškození stávajícího terénu (bez nákladného odvozu materiálu)
  • Jednoduchá, velice praktická instalace čerpadel
  • Náklady úměrné výsledku

Nevýhody:

  • Menší akumulace (řádově vyšší přítok, akumulace nepotřebná)

Vrtané studny

Prohlubování studnyProhlubování studny
Zapojení čerpadlaZapojení čerpadla
Vrtná souprava URB 2a-2Vrtná souprava URB 2a-2
Zavitová PVC (perforace)Zavitová PVC (perforace)
Vrtné práce 1Vrtné práce 1
Šachta na studnuŠachta na studnu
Vrtné práce 2Vrtné práce 2

 


Kontaktujte nás

David Javůrek
České Libchavy 82
561 14 České Libchavy


Telefon: 723 220 139
E-mail: studnarstvi@email.cz

IČO: 72840790
DIČ: CZ7803153501

Ve formuláři prosím vždy uveďte i adresu místa realizace. 
2013 © Studnařství Javůrek | Webdesign & SEO: www.eStudio.cz